0
Κ Α Λ Α Θ Ι
Άδειο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
Menu
Σελίδα 1 από 2
Αποτελέσματα 1 - 120 από 175

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

920V SI04 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1990 - σήμερα

920G Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - σήμερα

920 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
1990 - σήμερα

580V MI05 HO10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1995 - σήμερα

580 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

580R10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ - ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
10 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
F/J/M 3D - 28.5cm x 17.5 Ø 45mm
1995 - σήμερα

580R Microfiber

ΤΥΠΟΙ - ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
F/J/M 3D 28.5cm x 17.5 Ø 45mm
1995 - σήμερα

1770V PH03 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1997 - σήμερα

1770 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1997 - σήμερα

1770S Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1997 - σήμερα

1985 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
24 x 26cm

1775 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
290x310x45mm

197 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2007 - σήμερα

960V SI11 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2003 - σήμερα

960 Microfiber

5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΕΣ
2003 - σήμερα

195 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1999 - σήμερα

1255 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
25x26cm
2007 - σήμερα

955 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2003 - σήμερα

1210 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1710 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - 2002

1710P Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - 2002

1220 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
27 x 31cm

1220V UN01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1300 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
57 x 38cm
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

590V MI01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1995 - σήμερα

590B10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ - ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
10 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
G/H/N 3D - 30 x 18cm Ø 47mm
1995 - σήμερα

590B Microfiber

ΤΥΠΟΙ - ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
G/H/N 3D - 30 x 18cm Ø 47mm
1995 - σήμερα

640V RO01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1985 - 2013

640 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1985 - 2013

1730C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1994 - σήμερα

620 3Χ Microfiber

ΤΥΠΟΙ
3 Microfiber Σακούλες
72 x 20.5cm Ø 64mm

1250 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - σήμερα

675 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1430C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1990 - 2002

260 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2018

1225C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

400 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1987 - 2000

1850 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - σήμερα

1275 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
2010 - σήμερα

685 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2016 - σήμερα

185 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1997 - 2006
25 x 29cm, Ø 45mm

1610 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1988 - σήμερα

635 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2005 - 2016

1260 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - 2002

1265 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - 2006

2024 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
84 x 109 Ø 52mm
2012 - σήμερα

2026 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2017 - σήμερα

1005 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1266 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1266b Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

680 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
1999 - 2007

1130 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1988 - 2000

1600 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2000 - 20062
8 x 10cm Ø 42mm

1990 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

200 Paper

ΤΥΠΟΙ
10 Χάρτινες Σακούλες

1288C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000050
42 x 22cm, Ø 45mm

1288 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000889
51.5 x 22.5cm Ø 47mm

1605 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2000 - 2006

610 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1997 - σήμερα

1290 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001066
51 x 25cm Ø 49mm
2011 - σήμερα

UN20 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 20 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000944
47.5 x 44cm Ø 59-70mm

1870 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
2005 - σήμερα

1291C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000587
2002 - σήμερα

1291 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001157
2002 - σήμερα

2056C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000403
41.5 x 24 Ø 48mm

2056 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000894
43 x 41cm, Ø 45mm

1987 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1295 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000989
55 x 42cm Ø 48mm

UN30 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 30 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000945
64 x 45cm Ø 59-70mm

755C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000363
94.5 x 16.5cm, Ø 55mm

755 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000882
72 x 17cm, Ø 57mm

1720 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1995 - 2004

520 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1985 - 1998

1280 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - μέχρι σήμερα

1293 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000879
39 x 55cm Ø 47mm

630 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000885
81.5 x 32cm Ø 64mm

1190 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

1289 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000600
55.5 x 16.5cm Ø 64mm

380 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
1985 - 1998

1477 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1995 - 2005

965 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1999 - σήμερα

UN10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 10 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000943
40 x 40cm Ø 59-70mm

1277 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000922
54 x 41.5cm Ø 63mm
Ταιριάζει η UN20

1285 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000880
51 x 26cm Ø 62mm

756C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000853
79.5 x 18cm, Ø 62mm

756 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000888
59 x 18 cm, Ø 62mm

1279 microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες NT35/1 NT361 1001119
57.5 x 41.5cm Ø 63mm

1270 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες

2033 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000071
44 x 28.5cm Ø 40mm

3094 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
6 Σακούλες 1 φίλτρο 1001094
29 x 14.5cm Ø 37 x 33mm

3031 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Σακούλες 1000031
60 x 27.5cm Ø 53mm 22 Λίτρα

1297 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
1 Microfiber Σακούλα NILFISK 1000997
85 x 34cm x Ø60mm

3935 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
NILFISK 1000935
51 x 41.5cm Ø 67mm

2061 Microfiber 10x

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1000991
42 x 39cm Ø 30mm

1296 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001015
55 x 41cm Ø 55mm

3977 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000977
62.5 x 42.5cm, Ø 63mm

2034C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

2034 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο 1000489

850 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000896
42 x 35cm Ø 62mm

2035 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο 1000583

2060 Microfiber 10x

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1000487
31 x 38.5cm Ø 52mm

170 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1988 - 2000

1298 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000999
99 x 40cm Ø 45mm

1320 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

280 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

1281 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000401
2000 - 2007

2041 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000406
38 x 22cm Ø 62mm

1279C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες NT35/1 NT361 1001037
57.5 x 20cm Ø 62mm

1299 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001143
43 x 50cm Ø 50mm

1287 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000581
49 x 20.5cm Ø 37mm

350 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

3890 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
Nilfisk 1000890
75.5 x 15 cm Ø 47mm

UN99 Microfiber

Γενικού τύπου με αυτοκόλητο χαρτόνι
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

3950 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000950
60 x 21cm Ø 38-70mm

3892 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000892
51.5 x 16.5cm Ø 45mm

P32295CS Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδα
Προστατευτικό καουτσούκ

P35295CS Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδα.
To γκρι χρώμα είναι από καουτσουκ.

Σελίδα 1 από 2
Κύλιση στην Αρχή
elsqarhybgzh-CNzh-TWcsdanlenfifrdeiwhuisitjakomknoplptrorusressvtr

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 815 επισκέπτες και 6 μέλη

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση τους.