0
Κ Α Λ Α Θ Ι
Άδειο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
Menu
Σελίδα 1 από 2
Αποτελέσματα 1 - 120 από 174

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

920 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - σήμερα

920V SI04 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1990 - σήμερα

580V MI05 HO10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1995 - σήμερα

580 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

580R10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

580R Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

1770V PH03 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1997 - σήμερα

1770 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1997 - σήμερα

1770S Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1997 - σήμερα

1985 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
24 x 26cm

1775 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
290x310x45mm

197 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2007 - σήμερα

960V SI11 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2003 - σήμερα

960 Microfiber

5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΕΣ
2003 - σήμερα

195 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1999 - σήμερα

1255 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
25x26cm
2007 - σήμερα

955 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2003 - σήμερα

1210 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1710 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - 2002

1710P Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1990 - 2002

1220 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
27 x 31cm

1220V UN01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1300 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
57 x 38cm
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

590V MI01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
1995 - σήμερα

590B10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

590B Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - σήμερα

640V RO01 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1985 - 2013

640 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1985 - 2013

1730C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1994 - σήμερα

620 3Χ Microfiber

ΤΥΠΟΙ
3 Microfiber Σακούλες
72 x 20.5cm Ø 64mm

1250 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - σήμερα

675 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1430C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1990 - 2002

260 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2018

400 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1987 - 2000

1850 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - σήμερα

1275 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
2010 - σήμερα

685 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2016 - σήμερα

185 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1997 - 2006
25 x 29cm, Ø 45mm

1610 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1988 - σήμερα

635 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2005 - 2016

1260 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - 2002

1265 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1998 - 2006

2024 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
84 x 109 Ø 52mm
2012 - σήμερα

2026 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2017 - σήμερα

1005 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1266 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1266b Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

680 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
1999 - 2007

1130 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1988 - 2000

1600 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2000 - 20062
8 x 10cm Ø 42mm

1990 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

200 Paper

ΤΥΠΟΙ
10 Χάρτινες Σακούλες

1288C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000050
42 x 22cm, Ø 45mm

1288 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000889
51.5 x 22.5cm Ø 47mm

1605 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
2000 - 2006

610 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1997 - σήμερα

1290 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001066
51 x 25cm Ø 49mm
2011 - σήμερα

UN20 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 20 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000944
47.5 x 44cm Ø 59-70mm

1870 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
2005 - σήμερα

1291C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000587
2002 - σήμερα

1291 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001157
2002 - σήμερα

2056C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000403
41.5 x 24 Ø 48mm

2056 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000894
43 x 41cm, Ø 45mm

1987 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

1295 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000989
55 x 42cm Ø 48mm

UN30 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 30 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000945
64 x 45cm Ø 59-70mm

755C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000363
94.5 x 16.5cm, Ø 55mm

755 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000882
72 x 17cm, Ø 57mm

1720 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1995 - 2004

520 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1985 - 1998

1280 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο
1995 - μέχρι σήμερα

1293 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000879
39 x 55cm Ø 47mm

630 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000885
81.5 x 32cm Ø 64mm

1190 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

1289 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000600
55.5 x 16.5cm Ø 64mm

380 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 Φίλτρο
1985 - 1998

1477 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1995 - 2005

965 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1999 - σήμερα

UN10 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 10 Λίτρα
Γεν. τύπου για επαγγ. 1000943
40 x 40cm Ø 59-70mm

1277 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000922
54 x 41.5cm Ø 63mm
Ταιριάζει η UN20

1285 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000880
51 x 26cm Ø 62mm

756C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000853
79.5 x 18cm, Ø 62mm

756 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000888
59 x 18 cm, Ø 62mm

1279 microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες NT35/1 NT361 1001119
57.5 x 41.5cm Ø 63mm

1270 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 microfiber Σακούλες

2033 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000071
44 x 28.5cm Ø 40mm

3094 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
6 Σακούλες 1 φίλτρο 1001094
29 x 14.5cm Ø 37 x 33mm

1297 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
1 Microfiber Σακούλα NILFISK 1000997
85 x 34cm x Ø60mm

3935 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες
NILFISK 1000935
51 x 41.5cm Ø 67mm

2061 Microfiber 10x

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1000991
42 x 39cm Ø 30mm

665 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

1296 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001015
55 x 41cm Ø 55mm

3977 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000977
62.5 x 42.5cm, Ø 63mm

2034C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

2034 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο 1000489

850 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000896
42 x 35cm Ø 62mm

2035 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο 1000583

2060 Microfiber 10x

ΤΥΠΟΙ
10 Microfiber Σακούλες 1000487
31 x 38.5cm Ø 52mm

170 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
1988 - 2000

1298 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000999
99 x 40cm Ø 45mm

1320 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

280 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

1281 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000401
2000 - 2007

2041 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000406
38 x 22cm Ø 62mm

1279C Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες NT35/1 NT361 1001037
57.5 x 20cm Ø 62mm

1299 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1001143
43 x 50cm Ø 50mm

1287 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες 1000581
49 x 20.5cm Ø 37mm

350 Paper

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες

3890 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Χάρτινες Σακούλες
Nilfisk 1000890
75.5 x 15 cm Ø 47mm

UN99 Microfiber

Γενικού τύπου με αυτοκόλητο χαρτόνι
5 Microfiber Σακούλες 1 φίλτρο

3950 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000950
60 x 21cm Ø 38-70mm

3892 Microfiber

ΤΥΠΟΙ
5 Microfiber Σακούλες 1000892
51.5 x 16.5cm Ø 45mm

P32295CS Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδα
Προστατευτικό καουτσούκ

P35295CS Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδα.
To γκρι χρώμα είναι από καουτσουκ.

P32295 Nozzles

Πέλμα 32mm με ρόδα

P35295 Nozzles

Πέλμα 35mm με ρόδες

Σελίδα 1 από 2
Κύλιση στην Αρχή
elsqarhybgzh-CNzh-TWcsdanlenfifrdeiwhuisitjakomknoplptrorusressvtr

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1171 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση τους.