2018 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ

24 Δεκέμβριος

Δευτέρα

Παραμονή Χριστουγέννων

25 Δεκέμβριος

Τρίτη

Ημέρα των Χριστουγέννων

26 Δεκέμβριος

Τετάρτη

Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

2018 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ

 28 Οκτωβρίου

Κυριακή

Ημέρα του Όχι

25 Δεκέμβριος

Τρίτη

Χριστούγεννα

26 Δεκέμβριος

Τετάρτη

Σύναξη της Θεοτόκου